ردکردن این

اهمیت آموزش آکادمیک

در دنیای امروز تحصیلات آکادمیک نقش تعیین کننده ای در ورود به بازار کسب و کار را دارا است. در صنعت قهوه نیز دوره های آکادمیک در میزان موفقیت فرد در کسب و کار و همچنین در پیشرفت در حوزه ی انتخابی نقش بسیار مهمی دارد. در دنیای قهوه امروز، باریستا به عنوان شایسته ترین فرد که تخصص و هنرش تهیه قهوه است، می بایست از دانش کاملی در رابطه با تکنیک های طعم سنجی و تهیه قهوه برخوردار باشد. باریستا بودن احتیاج به آموزش و مهارت دارد.

دم آوری قهوه

Brewing Skills

دوره دم آوری قهوه روش های مختلف دم کردن علمی قهوه را از کمکس تا فرنچ پرس آموزش می دهد.

سرفصل های دوره:

  • روش های مختلف دم آوری
  • معرفی مفاهیم پایه در دم آوری
  • آشنایی با ابزار و شیوه های دم آوری
  • آشنایی با دماهای مختلف آب در دم آوری
  • انتخاب یک دم افزار تخصصی
  • آشنایی با روش های نسبت گیری
  • تعیین درجه آسیاب برای دم افزارهای مختلف
  • آشنایی با فیلتر ها