ردکردن این

اهمیت آموزش آکادمیک

در دنیای امروز تحصیلات آکادمیک نقش تعیین کننده ای در ورود به بازار کسب و کار را دارا است. در صنعت قهوه نیز دوره های آکادمیک در میزان موفقیت فرد در کسب و کار و همچنین در پیشرفت در حوزه ی انتخابی نقش بسیار مهمی دارد. در دنیای قهوه امروز، باریستا به عنوان شایسته ترین فرد که تخصص و هنرش تهیه قهوه است، می بایست از دانش کاملی در رابطه با تکنیک های طعم سنجی و تهیه قهوه برخوردار باشد. باریستا بودن احتیاج به آموزش و مهارت دارد.

دوره ترکیبی دانه سبز و برشته کاری

Coffee Roasting Courses

دوره قهوه سبز شامل مفاهیم کلیدی در زمینه دانه سبز از مرحله رشد تا انتقال به کارگاه برشته کاری می باشد. در این دوره شما با دستگاه روستر آشنا می شوید و مفاهیم ابتدایی و مقدماتی برشته کاری را فرا خواهید گرفت.

سرفصل های دوره:

 • رشد گیاه قهوه
 • شناخت خاک و تاثیر آن در قهوه
 • گونه شناسی گیاه قهوه
 • شناخت روش های فرآوری و پروسس ها
 • شناخت دستگاه روستر
 • آشنایی با ثبت پارامترها
 • پروفایل سازی در قهوه
 • شناخت عیوب دانه سبز
 • آشنایی با درجه بندی کیفیت دانه سبز
 • آشنایی با درجه های بر شته کاری
 • نگهداری روستر در کارگاه