ردکردن این

اهمیت آموزش آکادمیک

در دنیای امروز تحصیلات آکادمیک نقش تعیین کننده ای در ورود به بازار کسب و کار را دارا است. در صنعت قهوه نیز دوره های آکادمیک در میزان موفقیت فرد در کسب و کار و همچنین در پیشرفت در حوزه ی انتخابی نقش بسیار مهمی دارد. در دنیای قهوه امروز، باریستا به عنوان شایسته ترین فرد که تخصص و هنرش تهیه قهوه است، می بایست از دانش کاملی در رابطه با تکنیک های طعم سنجی و تهیه قهوه برخوردار باشد. باریستا بودن احتیاج به آموزش و مهارت دارد.

مهارت های ارزیابی حسی

Sensory Skills

دوره مهارت های حسی با تمرین های عملی و تعاملی ملزومات ارزیابی حسی و طعمی قهوه را به شما می آموزد. شما در این دوره روش چشیدن و ارزیابی قهوه تخصصی و درجه بندی کیفیت طعمی قهوه را خواهید آموخت.

سرفصل های دوره:

  • آشنایی با آناتومی بویایی و چشایی
  • تفکیک طعم ها و مزه ها
  • طعم شناسی
  • پروتکل قهوه آزمایی
  • کاپینگ
  • چرخه طعمی
  • تحلیل چرخه طعمی قهوه
  • ارزیابی کیفیت قهوه تخصصی
  • فرم قهوه آزمایی