ردکردن این
  • آخرین مقالات سایت
  • نظرات مشتریان
  • به اشتراک بگذارید
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook

کد محصول های ترکیبی

هر کدام از کد محصول های تولیدی گروه برشته کاری قهوه قجر با عطر و طعم های متفاوت جذابیت خاص و ویژه ای را وارد فنجان شما خواهد کرد. ما توانسته ایم با شناخت دقیق ذائقه ی مردم ایران در نوشیدن قهوه کد محصولات ایده آلی برای ترکیب های اسپرسو و فرانسه ارائه دهیم.

فول کافئین

Full Caffeine 70-30

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

کافئین پلاس

Caffeine Plus 30-70

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

بلک میکس

Black Mix 20-80

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

هاوانا میکس

Havana Mix 70-30

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

ورونا میکس

Verona Mix 30-70

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

پادوا میکس

Padua Mix 50-50

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

رزا میکس

Rossa Mix 70-30

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

پالسن  میکس

Palcen Mix 40-60

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

مسینا میکس

Messina Mix 60-40

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

پارما میکس

Parma Mix 30-70

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

لیمیتد میکس(1)

Limited Mix(A) 90-10

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

لیمیتد میکس(2)

Limited Mix(B) 10-90

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

آشوکا میکس

Ashoka Mix 50-50

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

کاسکاتا میکس

Cascata Mix 50-50

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

عربیکا میکس

Arabica Mix

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine

هاس میکس

House Blend 65-35

برشتگی

Roast

رایحه

Aroma

ترشی

Acidity

تن واری

Body

تلخی

Bitterness

کافئین

Caffeine