• قیمت
830 000ریال7 710 000ریال
 • قهوه ها
 • نوع آسیاب
 • وزن
 • خاستگاه
 • برشتگی
 • رایحه
 • ترشی/اسیدیتی
 • تن واری
 • تلخی
 • کافئین
 • پیشنهاد قجر